41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Щедріна, 1  

+380 (5449) 7-22-67,  shostka.crl@i.ua

  Новини

  19.03.2019 року відбулося перше засідання Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу.

                                                                                                      ПРОТОКОЛ №1

  засідання Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області

  19 березня 2019 року                                                                                                                                    м. Шостка

  Присутні на засіданні: представники районів, ОТГ, делеговані для роботи у складі Госпітальної ради рішеннями відповідних місцевих рад (крім Ямпільського району та Дружбинської ОТГ):
  Сиваєва Ніна Олексіївна – заступник Шосткинського міського голови
  Штогрин Олег Теофільович – головний лікар КНП «Шосткинська ЦРЛ»
  Гончар Тетяна Олександрівна – головний лікар КНП «Шосткинська дитяча лікарня»
  Цецерська Ніна Петрівна – головний лікар УКВ «Шосткинська стоматологічна поліклініка»
  Ільєнко Сергій Вікторович – заступник голови Шосткинської РДА
  Пурис Ольга Олександрівна – головний лікар КНП «Шосткинський районний ЦПМСД»
  Заплаткіна Ірина Анатоліївна – голова С.Будської РДА
  Харитоненко Микола Олексійович – голова С.Будської районної ради
  Несмашний Олег Вікторович - заступник голови Зноб-Новгородської ОТГ.

  Присутні: міський голова м. Шостка Нога М.П.,
                    голова Шосткинської РДА Ждаміров В.М.,
                    голова Ямпільської РДА Панченко І.А.,
                    головний лікар Ямпільської ЦРЛ Бойчунь В.О.,
                    головний лікар ЦПМСД Дружбинської ОТГ Супрун В.М.

    Роботу засідання, відповідно доручення першого заступника голови Сумської ОДА Акперова В.В. згідно п.17 Примірного положення про госпітальний округ, відкрив Шосткинський міський голова М.П.Нога.

   

    М.П.Нога, відповідно п. 11 Примірного положення про госпітальний округ, в якому зазначається, що Госпітальна рада вважається сформованою, якщо рішення про делегування членів до її складу ухвалило не менше половини учасників госпітального округу і якщо кількість делегованих членів Госпітальної ради становить не менше від двох третин загальної кількості її членів, визначеної згідно з пунктом 13 цього Положення, запропонував відкрити засідання Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області.

  Голосували: за – 9
                        проти – 0
                        утримались – 0
                        не голосували – 0

  Вирішили: засідання Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області оголосити відкритим.

  Нога М.П. запропонував обрати головуючого засіданням Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області Штогрина Олега Теофільовича.
  Голосували: за – 8
                        проти – 0
                        утримались – 0
                        не голосували – 1
  Вирішили: обрати головуючим Штогрина Олега Теофільовича.
     Головуючий засідання оголосив для затвердження порядок денний:
  1. Про затвердження складу Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області.
  2. Про обрання голови Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області.
  3. Про обрання заступника голови Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області.
  4. Про обрання секретаря Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області.
  5. Про розроблення положення Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області.
  6. Про затвердження графіку роботи Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області.
  7. Про створення робочої групи з питань розроблення Плану розвитку Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області.
  8. Презентація Шосткинської міської дитячої лікарні та Шосткинської стоматологічної поліклініки.

  Голосували: за – 9
                         проти – 0
                         утримались – 0
                         не голосували – 0

   По першому питанню «Про затвердження складу Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області» доповів Штогрин О.Т.:

    Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» кількість членів Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу 12 чоловік, з них 4 від м. Шостка, 2 – від Шосткинського району, 2 – від Ямпільського району, 2 – від Середино-Будського району, 1 – від Дружбинського ОТГ та 1 від Зноб-Новгородської ОТГ.
    Станом на 19.03.2019 року не обрані члени ради від Ямпільського району та Дружбинської ОТГ.
    Пропонується затвердити склад Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області у кількості 9 осіб, які делеговані відповідними радами.

  Голосували: за – 9
                         проти – 0
                         утримались – 0
                         не голосували – 0

  Вирішили: затвердити склад Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області: 

  Сиваєва Ніна Олексіївна – заступник Шосткинського міського голови
  Штогрин Олег Теофільович – головний лікар КНП «Шосткинська ЦРЛ»
  Гончар Тетяна Олександрівна – головний лікар КНП «Шосткинська дитяча лікарня»
  Цецерська Ніна Петрівна – головний лікар УКВ «Шосткинська стоматологічна поліклініка»
  Ільєнко Сергій Вікторович – заступник голови Шосткинської РДА
  Пурис Ольга Олександрівна – головний лікар КНП «Шосткинський районний ЦПМСД»
  Заплаткіна Ірина Анатоліївна – голова С.Будської РДА
  Харитоненко Микола Олексійович – голова С.Будської районної ради
  Несмашний Олег Вікторович - заступник голови Зноб-Новгородської ОТГ.
    По другому питанню «Про обрання голови Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області» доповів Ільєнко С.В.
    Відповідно п. 15 Примірного положення про госпітальний округ Госпітальну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на першому засіданні.
    Виступив Ільєнко Сергій Вікторович, який запропонував обрати головою Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Штогрина Олега Теофільовича.

  Голосували: за – 8
                         проти – 0
                         утримались – 0
                         не голосували – 1

  Вирішили: обрати головою Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Штогрина Олега Теофільовича.

    По третьому питанню «Про обрання заступника голови Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області» доповів Штогрин О.Т.
    Відповідно п. 15 Примірного положення про госпітальний округ заступник голови обирається за поданням голови Госпітальної ради з числа її членів на строк її повноважень.
  Штогрин Олег Теофільович запропонував обрати заступником голови Заплаткіну Ірину Анатоліївну.

  Голосували: за – 8
                         проти – 0
                         утримались – 0
                         не голосували – 1

  Вирішили: обрати заступником голови Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Заплаткіну Ірину Анатоліївну.

    По четвертому питанню «Про обрання секретаря Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області» доповів Штогрин О.Т.
    Відповідно п. 15 Примірного положення про госпітальний округ секретар обирається за поданням голови Госпітальної ради з числа її членів на строк її повноважень.
    Штогрин О.Т. запропонував не обирати на цьому засіданні секретаря Госпітальної ради, а обрати його після делегування у члени ради представників Ямпільського району та Дружбинської ОТГ. На сьогоднішнє засідання обрати секретарем засідання Пурис О.А.

  Голосували: за – 8
                         проти – 0
                         утримались – 0
                         не голосували – 1

  Вирішили: секретаря Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу обрати після делегування у члени ради представників Ямпільського району та Дружбинської ОТГ. Секретарем засідання обрати Пурис О.А.

    По п’ятому питанню «Про розроблення положення Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області» Штогрин О.Т. запропонував доручити голові та заступнику Госпітальної ради розробити положення Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу та винести його на розгляд і затвердження наступного засідання.
  Голосували: за – 9
                         проти – 0
                         утримались – 0
                         не голосували – 0

  Вирішили: доручити голові та заступнику Госпітальної ради розробити положення Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу та винести його на розгляд і затвердження наступного засідання.

    По шостому питанню «Про затвердження графіку роботи Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області».
  Виступив Харитоненко М.О. і запропонував встановити графік засідання ради не рідше 1 разу на квартал.

  Голосували: за – 9
                         проти – 0
                         утримались – 0
                         не голосували – 0

  Вирішили: встановити графік засідання ради не рідше 1 разу на квартал.

    По сьомому питанню «Про створення робочої групи з питань розроблення Плану розвитку Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу Сумської області» доповів Штогрин О.Т. і запропонував до вказаної робочої групи включити по одній кандидатурі на рівні міст, районів і ОТГ у складі 6 чоловік.
    Штогрин О.Т. запропонував Гончар Тетяну Олександрівну,
    Пурис О.А. запропонувала Ільєнка Сергія Вікторовича,
  Заплаткіна І.А. запропонувала Харитоненка Миколу Олексійовича та Несмашного Олега Вікторовича.
    Штогрин О.Т. запропонував ще двох членів робочої групи обрати після делегування у члени ради представників Ямпільського району та Дружбинської ОТГ.

    Членам робочої групи до 01.04.2019 року надати пропозиції до перспективного Плану розвитку Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу .

  Голосували: за – 9
                         проти – 0
                         утримались – 0
                         не голосували – 0

  Вирішили: обрати до робочої групи Гончар Т.О., Ільєнка С.В., Харитоненка М.О., Несмашного О.В. Двох членів робочої групи обрати після делегування у члени ради представників Ямпільського району та Дружбинської ОТГ.
  Членам робочої групи до 01.04.2019 року надати пропозиції до перспективного Плану розвитку Госпітальної ради Шосткинського госпітального округу .

    По восьмому питанню представлено презентація Шосткинської міської дитячої лікарні та Шосткинської стоматологічної поліклініки головними лікарями закладів.

  Вирішили: прийняти інформацію Шосткинської міської дитячої лікарні та Шосткинської стоматологічної поліклініки до відома і рекомендувати іншим районам і ОТГ підготувати свої презентації та розглянути їх на засіданні робочої групи з питань розроблення плану розвитку Шосткинського госпітального округу.

  Голова засідання: О.Т.Штогрин

  Секретар засідання: О.А.Пурис

   

  Tags:
  © 2017 Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради